UTYLIZACJA ODPADÓW

/UTYLIZACJA ODPADÓW
UTYLIZACJA ODPADÓW 2023-01-09T13:51:40+02:00

Utylizacja odpadów

Dla największej spalarni w Europie Środkowo-Wschodniej mieszczącej się w Poznaniu wykonano innowacyjną obsługę ważenia bezpośrednio przy wadze z panelu dotykowego. Przy każdej z wag ustawione są po 4 panele dotykowe, na których dostawcy mają możliwość wprowadzania kodu odpadu i zarejestrowania ważenia kartą. Ważenie odbywa się w sposób automatyczny. Każdy z kierowców ma kartę przypisaną do danej gminy i odpadu. Jednym z inwestorów jest firma Suez, która specjalizuje się w wyposażaniu spalarni śmieci w tego typu rozwiązania. Także sam program Waga Pro został przygotowany na specjalne potrzeby spalarni.

Ponadto zainstalowano dwie wagi samochodowe (wjazdową i wyjazdową) wykonane na równi z drogą z betonu o podwyższonej odporności klasy B60. Wszystkie elementy stalowe zostały zamontowane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo dostarczono bramkę dozymetryczną do pomiaru odpadów radioaktywnych.

W programie można znaleźć m.in.:
– rekord ważenia dla danego auta, zawierający wagi cząstkowe wszystkich towarów zawartych
w jednej dostawie,
– kartotekę określającą kierunek dostaw, odpowiednią grupę towarów przypisaną do kierunków,
– automatyczne generowanie listy towarów dla danego kierunku,
– możliwość importu towaru z innej grupy,
– generowanie zdjęć z pomiarów,
– dwa formaty kwitów wagowych – format dla drukarki stacjonarnej oraz format kwitu dla drukarki
panelowej zamontowanej obok wagi.

Aplikacje stanowiskowe:
– pierwsze stanowisko komputer stacjonarny,
– drugie stanowisko komputer przemysłowy zabudowany w terminalu przy wadze

Unikalnym wdrożeniami w tym przypadku było zastosowanie bramki dozymetrycznej (do wykrywania radioaktywności), beton platformy wagowej Helios – B60 na bazalcie, oraz możliwość gospodarowania odpadami w programie Waga Pro.

Jako alternatywę dla paneli dotykowych stosowaliśmy również czytniki kart transponderowych, w których karty można przypisać do kierowców, pojazdów lub towarów.

GOTOWE ROZWIĄZANIA

Galeria

Zobacz również

Wagi samochodowe

Inne wagi

Gotowe rozwiązania

Akcesoria

Usługi

Nasi klienci:

Dlaczego my ?

Skontaktuj się z nami !