SERWIS I LEGALIZACJA WAG

/SERWIS I LEGALIZACJA WAG
SERWIS I LEGALIZACJA WAG 2024-02-07T15:43:35+02:00

Serwis i legalizacja wag

Dla klientów zainteresowanych szczególną opieką polecamy umowę serwisową, która stanowi gwarancję zarówno ciągłości działania wagi, jak i szybkiego reagowania w przypadku awarii. Serwis i legalizację świadczymy także klientów posiadających wagi innych dostawców.

FORMULARZ SERWISOWY:

Serwis wag elektronicznych

Regularny serwis wag jest bardzo ważny, ponieważ ogranicza nieprzewidziane awarie tych urządzeń. Dzięki temu działają one prawidłowo przez dłuższy czas. Świadczone przez nas usługi obejmują głównie diagnostykę sprzętów i kalibrację układu pomiarowego.

Oferujemy także legalizację wag elektronicznych. To proces certyfikacji, który potwierdza, że urządzenia spełniają określone normy i przepisy. Legalizujemy wszelkiego rodzaju wagi elektroniczne, w tym np. handlowe, laboratoryjne czy magazynowe. Dzięki naszym usługom wyróżniają się one dokładnością działania. Klienci mogą zlecić nam również naprawę wag elektronicznych. Eliminujemy wszelkie uszkodzenia mechaniczne urządzeń pomiarowych, a także inne usterki, które mają negatywny wpływ na ich działanie.

Serwis i legalizacja wag kolejowych

Podejmujemy się realizacji wszelkich zadań związanych z serwisem wag kolejowych. Urządzenia te mają kluczowe znaczenie w infrastrukturze kolejowej, ponieważ umożliwiają ważenie wagonów i ładunków. Wagi tego rodzaju powinny być precyzyjne i niezawodne, ponieważ tylko wtedy zapewniają bezpieczeństwo, efektywność i prawidłowe zarządzanie ruchem kolejowym. Z tego względu ich serwis należy zlecić doświadczonym specjalistom, którzy znają specyfikację tych urządzeń. Wykonywany przez nas serwis wag kolejowych obejmuje sprawdzenie stanu technicznego sprzętów, ich kalibrację oraz diagnostykę.

Zajmujemy się też legalizacją wag kolejowych. Usługa ta polega na sprawdzeniu oraz potwierdzeniu, że urządzenia spełniają wszelkie obowiązujące przepisy i są zgodne z aktualnymi normami. Legalizacja wag kolejowych jest istotna również ze względu na to, że umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ pozwala wykryć i skorygować wszystkie nieprawidłowości.

Zachęcamy do regularnego korzystania z naszych usług w zakresie serwisu i legalizacji wag kolejowych, ponieważ narażone są one na intensywną eksploatację, a co za tym idzie, uszkodzenia i awarie. Dzięki nam unikną Państwo poważnych zakłóceń w transporcie kolejowym.

Naprawa i legalizacja wag przemysłowych

Oferujemy serwis wag przemysłowych, w tym towarowych, a także przygotowanie urządzeń pomiarowych do legalizacji i wzorcowania. Usługi w tym zakresie kierujemy w szczególności do klientów działających w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz ciężkim (np. hutniczym i wydobywczym). Serwis wag obejmuje m.in. ich kalibrację i diagnostykę. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzeń przeprowadzamy naprawę wag przemysłowych.

Prace w tym zakresie wykonujemy dokładnie i szybko, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że przestoje w tej branży są niezwykle kosztowne. Podejmujemy się też zadań związanych z legalizacją wag przemysłowych. Czynność ta ma na celu potwierdzenie prawidłowego działania urządzeń. Jeśli błędy pomiarowe nie przekraczają wartości zawartych w przepisach, wówczas wystawiamy świadectwo legalizacji.

Serwis i naprawa wag samochodowych

Wykonujemy serwis, naprawę i legalizację wag samochodowych – betonowych (Helios), stalowych (Tytan), stalowo-betonowych (Kronos), platformowych (Zefir), podkładkowych (Atlas) oraz osiowych (Luna). Podstawowym celem serwisu urządzeń do ważenia pojazdów jest weryfikacja ich stanu technicznego. Ponadto przeprowadza się tę czynność, aby przygotować wagę do legalizacji lub wzorcowania.

W przypadku, gdy wykryjemy usterki, przeprowadzamy naprawę wag samochodowych, a także ich kalibrację. Radzimy sobie ze wszelkimi awariami, w tym uszkodzeniami mechanicznymi, do których może dojść w wyniku oddziaływania dużych obciążeń. Klienci mogą skorzystać również z usług legalizacji wag samochodowych. Polegają one na ocenie zgodności urządzeń z określonymi parametrami.

Zobacz również

Wagi samochodowe

Inne wagi

Gotowe rozwiązania

Akcesoria

Usługi

Nasi klienci:

Dlaczego my?

Skontaktuj się z nami !