PRZEMYSŁO

/PRZEMYSŁ
PRZEMYSŁ 2024-03-27T09:36:11+02:00

Wagi dla przemysłu

AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM WRAZ Z KONTROLĄ MASY POJAZDÓW

System proponowany przez Fabrykę Wag Kalisto ma na celu zoptymalizowanie procesu ważenia. Kluczowe staje się uporządkowanie i zautomatyzowanie ruchu pojazdów na terenie kompleksu. Dlatego oferujemy systemy w postaci wag przemysłowych najazdowych oraz zagłębionych, które wykazują niezawodność na długie lata.

Przed rozpoczęciem pierwszego ważenia kierowca otrzymuje kartę transponderową wydaną przez dyspozytora, do której przypisane są dane identyfikacyjne przewoźnika.

Działanie systemu przemysłowej wagi podłogowej

Cykl ważenia rozpoczyna się w momencie otrzymania zezwolenia na wjazd pojazdu, które weryfikuje pracownik ochrony. Zatwierdza on w aplikacji autoryzującej dostawę gotowość wjazdu. Program ten jest prostym interfejsem połączonym z systemem wagowym informującym o ilości wolnych miejsc oraz zatwierdzającym kolejkę wjazdową. Ma on na celu umożliwienie automatycznego kolejkowania i zarządzania ruchem na terenie zakładu.

Po otrzymaniu potwierdzenia zezwalającego na wjazd (w aplikacji autoryzacji dostaw) pracownik ochrony otwiera szlaban znajdujący się na bramie wjazdowej. Zezwolenie wydawane jest przez system wagowy, który sprawdza czy wjazd na teren jest możliwy. Kontrolowana jest aktualna ilość aut znajdujących się na terenie obiektu (weryfikacja wolnych miejsc parkingowych), stanu zajętości wagi samochodowej oraz stan gotowości na wyjazd aut ze stanowisk załadunku i rozładunku.

Proces działania wagi elektronicznej przemysłowej

W chwili, gdy auto przekroczy pierwszą sekcję barier optycznych, system rozpoczyna kontrolę ustawienia pojazdu. Zostanie zamknięty szlaban znajdujący się na końcu danej wagi, zapali się światło czerwone, a na tablicy informacyjnej rozpocznie się wyświetlanie komunikatów dla kierowcy informujących o stanie ustawienia pojazdu: „DO PRZODU”, „DO TYŁU”, „STOP”. Należy manewrować autem zgodnie z tymi komunikatami. W chwili prawidłowego ustawienia pojazdu dyspozytor otrzymuje w aplikacji wagowej informację o możliwości rozpoczęcia ważenia. Po wykonaniu tej operacji zapisuje on ważenie, co z kolei uruchamia procedurę zezwalającą na zjechanie z wagi podłogowej przemysłowej i zaparkowanie pojazdu na parkingu. Otwarty zostaje szlaban oraz zapala się światło koloru zielonego. Zapisanie pierwszego ważenia powoduje równoległe wydrukowanie odpowiedniej etykiety na drukarce etykietowej w celu oznaczenie pobranej próbki (w przypadku przyjęcia towaru).

Przygotowanie do rozładunku i załadunku

W dalszej kolejności auta, które zostały zważone podczas wjazdu na teren kompleksu, oczekują zaparkowane na parkingu na dalsze instrukcje związane z kolejnym etapem procesu. Informacje te wyświetlane są na tablicy informacyjnej znajdującej się na parkingu. Dyspozytor, zatwierdzając gotowość do załadunku lub rozładunku danego pojazdu (w aplikacji wagowej), uruchamia wygenerowanie napisu (wyświetlonego na wyświetlaczu zewnętrznym) z numerem rejestracyjnym pojazdu oraz numerem stanowiska (1 – rozładunek, 2 – załadunek). Kierowca wywołanego w ten sposób pojazdu wjeżdża na odpowiednie stanowisko. Możliwość wjazdu jest dodatkowo zobrazowana zapaleniem światła zielonego na sygnalizatorze. Rozpoczyna się proces załadunku lub rozładunku.

Zakończenie procesu przez dyspozytora powoduje zapisanie pełnego rekordu ważenia w aplikacji wagowej oraz automatyczny wydruk kwitu wagowego w pomieszczeniu portierni. Kierowca za pomocą szlabanu oraz sygnalizatora drogowego otrzymuje informację o zakończeniu procesu, zjeżdża z elektronicznej wagi przemysłowej i jedzie autem w kierunku bramy wjazdowej. Odbiera kwit wagowy od pracownika ochrony, a następnie opuszcza teren kompleksu.

Wagi przemysłowe najazdowe od Kalisto

Nasza atrakcyjna oferta systemów ważenia obejmuje najwyższej jakości wagi przemysłowe najazdowe. Doskonała trwałość produktów idzie w parze z funkcjonalnością, przejawiającą się nie tylko w intuicyjnych interfejsach, ale dokładności i rzetelności pomiarów. Każda waga przemysłowa najazdowa została u nas starannie wykonana z solidnych komponentów, aby wykazywać odporność na obciążenia dynamiczne oraz mechaniczne. Pomagamy naszym klientom w wyborze modelu odpowiadającego na ich ścisłe potrzeby – zapraszamy!

GOTOWE ROZWIĄZANIA

Karta techniczna produktu.

MODEL: KALISTO PRINT Szerokość papieru – 57,5 +/- 0,5 mm Zasilanie – AC 230 V+/-10%, DC 12V, 2A,
Rodzaj druku – Druk termiczny Maksymalna średnica rolki – max. 75 mm Adapter – przejściówka AC/DC w zestawie
Szybkość druku – 60 mm/s MCBF – średni czas bezawaryjnej pracy –minimum 100 mln pulsów Wymiary WLH/ SzDłWys – 130 x 220 x 120 mm
Rozdzielczość – 203 DPI Emulacja – ECS/POS Zakres temperatur roboczych – 0 – 0,50 oC
Kodowanie znaków – Znaki alfanumeryczny: 95 Odcinanie automatyczne – NIE Interfejs– RS 232 C, IEEE1284, USB
Rozmiar znaków – Czcionka 12×24 Typ gniazda – RJ 11 Rodzaj papieru – papier termiczny
Liczba znaków na linię – 32 Język – obsługuje język nabywcy

Zastosowanie: Druk na rolce zawiera: nazwę firmy i logo, adres i dane firmy, datę i czas pomiaru wagowego, wyniki ważenia.

KAMERA

Łatwość instalacji i montażu. Duża rozdzielczość, wysoka czułość i współczynnik sygnału do szumu (S/N).
Wysoka jakość obrazu przy słabym świetle. Matryca CCD zapewniająca długotrwałą eksploatację kamery.
Wyraźny i stabilny obraz dzięki układom DSP i CCD.
Temperatura pracy od -20 do +60oC, Wilgotność 0 – 95%

Zobacz również

Wagi samochodowe

Inne wagi

Gotowe rozwiązania

Akcesoria

Usługi

Nasi klienci:

Dlaczego my?

Skontaktuj się z nami !