Wagi Samochodowe Sweden

/Wagi Samochodowe Sweden
Wagi Samochodowe Sweden 2024-03-28T14:27:12+02:00

Tillverkare av elektroniska fordonsvågar Kalisto

Kalisto Vågfabriken som tillverkar högkvalitativa lastbilsvågar och många andra vågar med moderna trådtöjningsgivare är medlem vid Polska vågtillverkarföreningen och European Weighing Industry Association (CECIP) med säte i Frankrike. Vi har filialer i Litauen, Lettland, Ryssland, Estland och Rumänien.
Sedan 2005 har Kalisto Vågfabriken varit det snabbast växande företaget i branschen i Central- och Östeuropa. Detta bland annat tack vare den kontinuerliga utvecklingen för att förse våra kunder med högkvalitativa vågar inom kortaste möjliga leveranstider och till relativt låga priser. Detta resulterar i en stor grupp nöjda kunder.
Sedan 2008 har medarbetarna på Kalisto Vågfabriken behörighet att genomföra förfarandet för EG-överensstämmelse varför vi kan utföra EG-verifikation för plattforms- och lastbilsvågar i enlighet med de bestämmelser som gäller på EU-marknaden. Vi erbjuder även dynamiska fordonsvågar som särskilt behövs för att kontrollera vikten på ett fordon när det inte finns tid att stanna. Vår erfarenhet, enorma kunskap och praktiska färdigheter gör att Kalisto vågar är synonym med moderna lösningar och möjligheter. Kontakta oss gärna om du är intresserad av industriella och fordonsvågar från tillverkaren!

Fordonsvågar med verifikation och certifikat

Kalisto använder tysk elektronik av högsta kvalitet för både de elektroniska och fordonsvågarna. Vi installerar alltid beprövade trådtöjningsgivare från Zemic och Sensocar. Tack vare moderna komponenter inom vågelektroniken kan vi erbjuda de bästa elektroniska vågarna som finns på marknaden. Du kan träffa oss på mässor både i Polen och utomlands. Vi inbjuder våra kunder att besöka våra montrar på jordbruksmässor över hela landet där vi presenterar moderna elektroniska vågar från en välrenommerad tillverkare med högkvalitativa trådtöjningssensorer. Fordonsvågar som tillverkas av vårt företag har redan fått förtroende från många globala livsmedelsproducenter.
Vi har tillverkat elektroniska och lastbilsvågar sedan 2005. Vi har en utvald grupp av medarbetare (svetsare, montörer, elektronikingenjörer, IT-specialister och säljare). Sedan 2013 tillverkas vågar i vår nybyggda produktionsanläggning. Vi är medlemmar vid Polska vågtillverkarföreningen. Det är en organisation med de bästa tillverkarna av utrustning för viktmätning som medlemmar.
Vi tillverkar stålvågar (TYTAN), betongvågar (HELIOS), stål-betongvågar (KRONOS) och axelvågar (LUNA). Dessutom har vi ständigt utökat vår produktportfölj som numera även omfattar järnvägsvågar (SELENE), bandvågar (DEMETER) och hjulvågar (ATLAS). Våra fordonsvågar kan utrustas med en extern display eller specialanpassad programvara för drift av enheten. På kundbegäran tillverkar vi vågar med icke-standardiserade parametrar. Tack vare vår långa erfarenhet är vi en ledande tillverkare av elektroniska fordonsvågar. Vi erbjuder professionell rådgivning, egen transport och installation. Om ni letar efter plattformsvågar, elektroniska eller industriella vågar från välrenommerad tillverkare är ni välkomna att ta del av vårt erbjudande.
Den kontinuerliga utvecklingen gör att vi har en nöjd kundkrets. Kalisto har fått förtroende från bl.a. följande företag: NESTLE, MAPEI, STOCK, LAFARGE, KGHM, ENEA, HENKEL, CIECH, JUTRZENKA och många andra mindre företag samt ett mycket stort antal lantbruksgårdar där dynamisk fordonsvåg är en prioritering.

Betongvåg – Helios
Betongvågarna i Helios-serien är helt prefabricerade betongvågar (certifierad betong i klass B-50 + armeringsstål). Dessa vågar monteras på ett lämpligt förberett underlag (ballast, sand och 15 cm gjutet betongskick). De prefabricerade vågdelarna ställs upp på underlaget beroende på om det är en nedsänkt eller upphöjd våg. Det tar högst 2 dagar att montera vågen och komponenterna passar ihop som Lego® klossar. Stålelement med monterade trådtöjningsgivare (mellan 6 och 10 givare beroende på vågens längd) gjuts in i plattformar och fundament. Nedsänkta vågar och vågar med påfartsramper i Helios-serien kan grundläggas utan bygglov precis som vågar med påfartsramper i Titan-serien.

 

Stålvåg – Titan

I vårt sortiment finns Titan mobil stålvåg Enheten består av två, tre eller fyra plattformar och är mellan 9 och 18 meter lång och 3 meter bred. Större vågar är tillgängliga på beställning. Titan-fordonsvågen är enkel att montera och demontera. Tack vare detta kan vågen förflyttas utan större problem. Titan-stålvågen är avsedd för installation på hårt underlag och dess stora fördel är att den inte kräver någon gjuten grund. Enheten är utrustad med trådtöjningsgivare (klass C3) som är placerade på distanser som fästs i underlaget med skruvar. Detta säkerställer att stålvågen inte förflyttar sig under användning.
En viktig del av Titan-fordonsvågen utgörs av påfartsrampen. Vi använder oftast påfartsramper av stål, prefabricerade och platsgjutna. Monteringen av hela vågen tar vanligtvis en dag.
Enheten har en liten och enkel konstruktion med en plattformshöjd på några tiotals centimeter. Tack vare detta utförs monteringsarbetet snabbt. Titan vågen kan utrustas med extra komponenter för enklare och säkrare användning. Det kan vara bl.a. en extern display, övervakningssystem, fjärrkontroller eller RFID-kort. Dessa delar möjliggör en fullständig automatisering av vägningsprocessen.

Användningsområde och parametrar av Titan-stålvågen

Titan-fordonsvågen i stål är avsedd för vägning av olika typer av fordon. Tack vare sin enkla konstruktion kan den användas i både stora och små utrymmen. Detta utökar användningsområdet avsevärt. Titan-vågen används bl.a. i följande branscher: transport, jordbruk, byggnation och industri. Eftersom lastbilsvågen i stål är portabel kan den transporteras till valfri plats där man behöver kontrollera vikten på fordon eller laster.

Statiska och dynamiska järnvägsvågar – Selene

Vi erbjuder järnvägsvågar för både polska och tre-, fyrskensspår. Våra konstruktioner är utrustade med precisions mätningssystem av högsta kvalitet. Erbjudandet omfattar en heltäckande tjänst – inte bara montering utan även markarbeten, transport, standardvikter som krävs för kalibrering och verifikation samt själva verifikationen och idrifttagandet av hela anläggningen.
Som tillverkare av fordonsvågar erbjuder vi även våra kunder kompletta vågar utan bygglov med monteringstid på två dagar. Det som kännetecknar vår mätutrustning är toppmoderna system med dynamiska vägningsmöjligheter. Vid behov kan våra kunder räkna med professionell service och underhåll av järnvägsvågar. Det är också värt att notera att vår utrustning har rätt parametrar när det gäller maximal last och plattformslängd.

Järnvägsvåg med fundament

De grundläggande elementen i en sådan lösning är en stålplattform på vilken skenorna placeras. Under den sitter trådtöjningsgivaresom sänder exakta data till en terminalen som samlar in och bearbetar data med hjälp av avsedd programvara. Hela anläggningen vilar på ett stabilt betongfundament. Beroende på kundernas behov kan järnvägsvågar bestå av en eller flera plattformar.

Järnvägsvåg utan fundament (stålkar)

Järnvägsvågen utan fundament kan installeras och användas på platser där det inte är möjligt att få bygglov. Dess funktion är mycket lik den klassiska versionen, med samma noggrannhetsnivå. Vi behöver vanligtvis cirka två dagar för installationen.

Dynamiska och statiska järnvägsvågar – vad är skillnaden?

Dynamiska järnvägsvågar används för att väga ett tåg medan det är i rörelse medan statiska järnvägsvågar används för att väga ett tåg som står stilla. De dynamiska järnvägsvågarna kan endast användas för att väga ett helt tågsätt medan de statiska järnvägsvågarna kan användas för att väga enskilda järnvägsvagnar.
Som tillval erbjuder Kalisto sina kunder ett vägningskontrollsystem som gör det möjligt att väga vagnar i rörelse. Det består av en kamera för avläsning av vagnsnummer och givare. De utför noggranna viktmätningar. Det finns möjlighet att installera ett sådant system i både klassiska järnvägsvågar och de utan fundament.

Varför är det värt att välja järnvägsvågar från Kalisto?

Selene-järnvägsvågarna kännetecknas av både utmärkt precision och snabbhet samt enkel installation – även utan bygglov. Kalistos produktsortiment omfattar vågar med betongfundament samt vågar utan fundament (i stålkar). De vågar som produceras är utformade för polska och ryska spår samt tre- och fyrskensspår.
Järnvägsvågar kan utrustas med ett vägningskontrollsystem bestående av en kamera för avläsning av vagnsnummer och ett givarsystem för att möjliggöra dynamisk vägning.
Användningen av moderna IT-lösningar möjliggör snabb vägning av hela tågsättet. Vårt företag säkerställer att vägningssystemet är lämpligt anpassat till kundens behov.

Luna-axelvåg för vägning i farten

Det billigaste sättet att väga en lastbil på upp till 60 ton är att använda en axelvåg i Luna-serien som tillsammans med en termisk skrivare gör det möjligt att summera vikterna för enskilda fordonsaxlar och dokumentera mätningen. Fordonsvågar av denna typ tillverkas i två versioner: statiska och dynamiska. I den statiska versionen består vägningen av fordonsaxeln stannas och en knapp i vågindikatorn tryck in. Dynamisk vägning innebär att varje fordonsaxel körs långsamt över vågen.

Uppbyggnad och fördelar med axelvågar för vägning i farten

Fordonsvågen för vägning i farten är vid första anblicken en enkel konstruktion. Den består av en vågplatta som mäter fordonets hjul- eller axeltryck. Området framför och bakom vågen måste vara plant och hårdgjord på en längd upp till 25 meter, beroende på vilken typ av fordon som ska vägas. Våra axelvågar är den perfekta lösningen för mindre företag och anläggningar med begränsad gårdsyta. Förarbetet är begränsat till att gårdsytan måste hårdgöras. Kostnaden för detta förarbete är betydligt lägre än vid en upphöjd våg med påfartsramper.
När det gäller vägningsnoggrannhet så kan vi tala om ett indikeringsfel på upp till 5 kg/axel vid statistisk mätning. Vid dynamisk vägning ligger felet på cirka en procent. Vi rekommenderar därför särskilt dessa vågar för vägning av produkter som grus eller metallskrot. Axelvågen i Luna-serien har full verifikation och kan därför användas i handeln.

Statiska och dynamiska axelvågar (vägning i farten)

Axelvågarna finns tillgängliga i två versioner: statisk och dynamisk. Vid den statiska versionen måste varje axel stannas under den statiska vägningen och en knapp på vägningsindikatorn tryckas in. Vid den dynamiska versionen kör fordonet varje axel över vågplattformen under vägningen. Vår fordonsvåg är dessutom utrustad med en speciell termisk skrivare som automatiskt summerar vikterna för de enskilda fordonsaxlarna och dokumenterar mätningarna på plats. Användningen av programvaran gör det möjligt att bestämma fordonets hastighet samt att dokumentera resultaten från enskilda vägningar. Detta gör det möjligt att ta fram vecko-, månads- eller kvartalssammanställningar.

Axelvåg i betong – en garanti för precision och säker användning

De höga böter som den statliga trafikinspektionen ålägger åkare är onödiga kostnader som kan undvikas genom att man själv kontrollerar axeltrycket på vägen. Det är smart att genomföra en sådan kontroll innan fordonet lämnar företagets område. Det är med våra kunder i åtanke som vi har konstruerat axelvågar för vägning i fart av rostfritt stål som är avsedda att fungera även i tuffa miljöer. Det intelligenta systemet mäter fordonets vikt och informerar om det kan godkännas för trafiken med tanke på dess aktuella vikt. Som vi redan har nämnt kan axelvågen kan installeras även på ett litet område. Vi erbjuder inte bara transport av utrustningen utan även installation (inklusive gjutning av fundament), kalibrering av givare och verifikation. För kunder som letar efter en mer mobil lösning erbjuder vi vårahjulvågar i Atlas-serien.