KALIBRACJA

/Kalibracja wag elektronicznych
Kalibracja wag elektronicznych 2023-12-14T10:49:45+02:00

Kalibracja wag elektronicznych

Zajmujemy się kalibracją wag elektronicznych. Proces ten nazywany jest również adjustacją i obejmuje czynności, których celem jest skorygowanie wskazań urządzeń. Dzięki kalibracji, wagi z dużą dokładnością przedstawiają wyniki pomiaru masy ważonych elementów. Brak adjustacji zwykle prowadzi do tego, że urządzenia wskazują nieprawdziwe dane. Aby uniknąć błędów pomiarowych, konieczna jest kalibracja wag elektronicznych – zarówno nowych, jak i starych. Prawidłowość działania urządzeń powinna być weryfikowana regularnie, ponieważ z upływem czasu dochodzi do ich rozregulowania. Wpływ na to mają m.in. rodzaje wag, częstotliwość ich eksploatacji, a także warunki użytkowania.

Jak wykonuje się kalibrację wag?

Kalibracja wag przeprowadzana jest z wykorzystaniem odważnika o masie zbliżonej do maksymalnego obciążenia urządzenia. Wzorzec kładzie się na szali, a następnie odczytuje wyniki. Ewentualna różnica między pomiarem a rzeczywistą masą odważnika odnotowywana jest jako błąd. Na zakończenie adjustacji wagi wystawiane jest świadectwo, w którym znajdują się wskazania urządzenia i referencyjne wartości.

Jakie korzyści wynikają z kalibracji wag?

Główną korzyścią wynikającą z kalibracji wag elektronicznych jest to, że odczytywane przez nie pomiary są prawidłowe. Pozostałe zalety przeprowadzania adjustacji tych urządzeń to m.in. obniżenie kosztów (dokładny pomiar umożliwia uniknięcie strat), zachowanie najwyższych standardów (urządzenia spełniają wszelkie wymogi prawne) oraz ochrona sprzętu przed zbyt wczesnym wyeksploatowaniem. Ponadto kalibracja wag zapewnia ich właściwe działanie w różnych warunkach. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy.

Zobacz również

Wagi samochodowe

Inne wagi

Gotowe rozwiązania

Akcesoria

Usługi

Nasi klienci:

Dlaczego my?

Skontaktuj się z nami !